Socjologia i psychologia organizacji

Zespół badawczy

Organizacja jako obszar badań

Organizacja i zarządzanie

W 2007 roku zostałam poproszona o przygotowanie rozdziału do księgi jubileuszowej prof. Stanisława Kosińskiego. Był to dla mnie zaszczyt. Napisałam tekst pod tytułem „Hierarchia relacji mistrz-uczeń a heterarchia sieci badawczych - uwagi o współczesnych uczonych”. Nadchodziło nowe. I choć w roku 2015 utworzyłam Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania wiedziałam, że nie będzie to sztywna struktura.

Artykuł

Działalność

W ciągu niespełna pięciu lat wraz z zespołem zorganizowaliśmy osiem ogólnopolskich konferencji, wydaliśmy kilka ważnych – jak nam się wydaje – publikacji. Również w roku 2015 rozpoczęłam studia psychologiczne i nawiązałam kontakty naukowe z przedstawicielami tej dyscypliny. Dziś tworzymy zespół Socjologii i Psychologii Organizacji – grupę badawczą w nowej strukturze Uniwersytetu.

Ciągłość i zmiana

„Ciągłość i zmiana” – jak podkreślał prof. Stefan Nowak, a za nim prof. Kazimierz Doktór. Innowacja i tradycja – bo nie da się eksplorować nowych krain bez kompasu. Aby prowadzić nowoczesne badania konieczna jest swoboda, elastyczność, szybka wymiana w sieci komunikacji, ale aby prowadzić badania znaczące, ważne, potrzebne jest zakorzenienie w wartościach, odpowiedzialność, wrażliwość – tego uczymy się od mistrzów i oby ten międzypokoleniowy proces w akademii trwał nadal!

dr. hab Agnieszka Kołodziej-Durnaś prof. US.

Nasz zespół

 • dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś prof. US

  dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś prof. US

  Doktor habilitowana nauk społecznych, socjolog. Studiowała w Szczecinie i Poznaniu (Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza). Doktoryzowała się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a habilitowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Glasgow Caledonian University oraz krótkie wizyty szkoleniowe w Università degli Studi di Catania i Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Gościnnie wykładała w Niemczech, Czechach i na Litwie. Jej naukowe zainteresowania obejmują: socjologię organizacji, krytyczne studia nad zarządzaniem, różnice kulturowe w biznesie, współczesne teorie socjologiczne, społeczeństwo i kulturę PRL-u, sztukę zaangażowaną oraz socjologię morską (wprowadziła tematykę socjologii morskiej do programu ogólnopolskich zjazdów socjologicznych PTS i konferencji ESA - prowadziła sesje Maritime Sociology w Lizbonie, Genewie, Pradze i Manchesterze). Jest zamężna, ma dwóch synów. Obecnie studiuje psychologię.

 • dr Karolina Izdebska

  dr Karolina Izdebska

  Obecnie pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi badania w zakresie socjologii sztuki, sztuk wizualnych i sztuk scenicznych oraz socjologii kultury.

 • dr Arkadiusz Kołodziej

  dr Arkadiusz Kołodziej

  Doktor (nauk humanistycznych w zakresie socjologii), stopień uzyskany w 2009 roku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych. Zainteresowania naukowe: metody badań społecznych, socjologia morska, studia nad strukturą społeczną, zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane publikacje naukowe: 1. Kołodziej A. (2011), Statystyka opisowa dla studentów kierunków humanistycznych, Szczecin: Economicus, s. 139. 2. Kołodziej A. (2013), Teoria estymacji w praktyce badań społecznych, Warszawa: Difin, s. 183. 3. Iwona Sobieraj, Arkadiusz Kołodziej (red.), Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 163. 4. Oxana Kozlova, Arkadiusz Kołodziej (red.), Liquid Structures and Cultures, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017. 5. Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A. (2015), Diversity and Social Trust. Polish seafarers in multicultural crews, „European Societies”, Volume 17, Issue 2, s. 158-175. 6. Kołodziej A. (2015), O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej, „Studia Maritima”, Volume 28, s. 275-293. 7. Shin-ock Chang, Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A. (2015), The Social Position of Fishers: South Korea and Poland Compared, “Roczniki Socjologii Morskiej” XXIV, s. 47-58. 8. Kołodziej A. (2017), Problemy metodologiczne futurologii jako „dyscypliny naukowej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, s. 99-112. 9. Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A. (2018), Labour Milieu of Merchant Seamen's Crews - Economization versus Human Relations, Transformations in Business & Economics (TIBE) 17, 1(43), s. 64-82. 10. Kołodziej A., (2019), The Concept of Marinization by Ludwik Janiszewski - To Understand the Influence of the Sea, “Cultural Interaction Studies of Sea Port Cities” (Vol. 20): 159-179. 11. Kołodziej A., (2019), Miejsce kultury bezpieczeństwa w organizacji pracy na morzu – perspektywa marynarzy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3-4, s. 11-27.

 • mgr Aleksandra Sileńska

  mgr Aleksandra Sileńska

  Psycholog, socjolog, certyfikowany terapeuta ofiar przemocy w rodzinie, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Na co dzień zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapią dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i terapię par. Współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego, wspiera osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych i doświadczające trudności życiowych. W pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na tematach z zakresu psychologii rodziny oraz psychologii pracy i organizacji. Prywatnie żona, mama dwójki córek i autorka bloga dla rodziców "Mama Terapeutka"

 • mgr Anna Ścibior-Butrym

  mgr Anna Ścibior-Butrym

  Anna Ścibior – Butrym. Socjolog, Specjalista ds. Reklamy i Marketingu. Zawodowo łączy wiedzę socjologiczną z marketingową pracując m.in. jako Konsultant ds. Budowania Wizerunku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów i konsultacji indywidualnych z zakresu wizerunku, marki osobistej, rozwoju osobistego i zawodowego. Od 2018 roku jako Doradca ds. Integracji – pracownik Centrum Pomocy Imigrantom i Uchodźcom, zajmuje się działaniem na rzecz adaptacji i integracji cudzoziemców. Realizuje projekty pomocowe wspierające rozwój osobisty i zawodowy kobiet. Nieustannie rozwija swoją działalność zawodową i naukową zgłębiając m.in.: zależność między świadomym budowaniem wizerunku a relacjami i komunikacją w społeczeństwie, wpływem różnic kulturowych i obyczajowych na proces adaptacji i integracji imigrantów w Polsce i w Niemczech, wpływem różnic kulturowych i obyczajowych na kultury organizacyjne przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców. Prywatnie mama dwójki dzieci, pasjonatka mody, socjologii i sztuki. Umiejętność godzenia spraw zawodowych z rodzinnymi wzmaga jej codzienną kreatywność i daje poczucie spełnienia.

 • Wojciech Rodzeń

  Wojciech Rodzeń

  Student 5 roku psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu samodzielnych oraz zespołowych badań naukowych z zakresu psychologii pozytywnej oraz psychologii Internetu. Jego naukowe zainteresowania obejmują tematy z zakresu: metodologii i statystyki, psychologii Internetu, cyberpsychologii, teorii nowych mediów i psychologii pozytywnej. Był członkiem Rady Instytutu Psychologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2016-2019) oraz założycielem i prezesem Koła Naukowego Psychologii Pozytywnej OPTIMA. Kilkukrotnie był wykonawcą w finansowanych projektach naukowych oraz czynnym uczestnikiem konferencji naukowych o charakterze lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym (m.in. European Conference on Positive Psychology, European Congress of Psychology). Obecnie uczestniczy w kursach Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.